1. Đen | Vox Aeterna

J.S.Bach – Glenn Gould: Piano Concerto No.7 – BWV1058

Tình cờ nghe lại chiều hôm qua trên một ngã ba sông:

Advertisements