3. Sữa đá | Lux Aeterna

Jean-Marie Straub – Danièle Huillet: Chronik der Anna Magdalena Bach

Một bộ phim tiểu sử “mẫu mực” và “huyền thoại” một thời (ra vào năm 1968 !!!):

Advertisements