1. Đen | Vox Aeterna

Steve Reich: Music for Eighteen Musicians

Tác phẩm của một trong những cha đẻ của trường phái Minimalism  với sự trình tấu của Ensemble Intercontemporain, ban nhạc được sáng lập bởi một trong những bậc trưởng lão của âm nhạc đương đai: Pierre Boulez, người vừa qua đời.

Advertisements