4. ~ Thức khác | Et cetera

Umberto Eco (1932 – 2016): Về Trí nhớ

UMBERTO ECO: ON MEMORY
(A Conversation in 3 Parts with English subtitles)

*****

Có thể coi đây là một nỗi ưu-tư-cuối-đời-chung-thời-nay của một người ông vô cùng dí dỏm gửi cho đàn cháu…

*****

Phần I

*****

Phần II

*****

Phần III

Advertisements