1. Đen | Vox Aeterna

Nikolaus Harnoncourt (1929 – 2016): Johannes Passion BWV 245

Tưởng nhớ nhà nhạc trưởng tuyệt vời (và nhân dịp Lễ Phục Sinh sắp đến) nghe lại một trong những tác phẩm luôn luôn nâng đỡ và ban phát niềm vui bất tận trong tôi.

Advertisements