Italo Calvino | Palomar: Cuộc đua của bầy hươu cao cổ
2. Đen đá | Text Aeterna

Italo Calvino | Palomar: Cuộc đua của bầy hươu cao cổ

Italo Calvino: Palomar – 2. 3. 1.  Vào thăm vườn bách thú Vincennes, anh bạn Palomar dừng chân trước sân nuôi hưu cao cổ. Thỉnh thoảng, các con hươu cao cổ lớn vụt phóng chạy, các con hươu cao cổ con chạy theo sau, cả bầy phóng mình suýt lao vào rào lưới thì vòng ngược đầu, … Tiếp tục đọc