Sách dịch đã xuất bản

Italo Calvino:

Palomar (tiểu thuyết) – Nxb Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2004.
Nam tước trên cây (tiểu thuyết) – Nxb Văn Học & Nhã Nam, 2009.
Tử tước chẻ đôi (tiểu thuyết) – Nxb Văn Học & Nhã Nam, 2011.
Hiệp sĩ không hiện hữu (tiểu thuyết) – Nxb Văn Học & Nhã Nam, 2012.

Umberto Eco:
Đi tìm sự thật biết cười (tập hợp một số Tiểu luận, bài báo, bài phỏng vấn) – Nxb Hội Nhà văn & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2004.

Claudio Magris :
Không tưởng và Thức tỉnh (Tiểu luận chọn lọc) – Nxb Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2006.

Stacy & Michael D.Lynch :
Nhập môn Nhạc Cổ điển – Nxb Trẻ, 2007.

Advertisements