Đôi lời

Xin chào và cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Trang web này chủ yếu là nơi đăng các dịch phẩm từ tiếng Ý của tôi và vài người bạn (một số sẽ được xem lại, đăng lên dần dần). Từ trang chủ, bạn có thể chọn đọc một tiểu thuyết của Italo Calvino, của Alessandro Baricco; hoặc các tiểu luận của Umberto Eco và Claudio Magris, do tôi chọn dịch (một số đã được tập hợp trong hai tập Đi tìm sự thật biết cười;Không tưởng & thức tỉnh ); cũng như các bản dịch từ những tác giả khác.

Vả lại, nhờ tình trạng treo lơ lửng trên mạng – như trên ngọn tháp Babel – với thời gian, một bản dịch nào đó luôn có thể được chỉnh sửa hoặc “chuốt” thêm. Vì chưng, dịch – đặc biệt là dịch văn chương, khi mà mỗi văn bản, mỗi dịch giả (độc giả), mỗi tác giả, mỗi ngôn ngữ, mỗi nền văn hóa, mỗi thời đều có thể có những  lí lẽ tồn tại  riêng – có lẽ luôn là cái chuyến mãi mãi phóng chiếu tới/về một cõi reine Sprache/ngôn-ngữ-ròng (Walter Benjamin), nơi mọi ngôn ngữ (một cách lý tưởng hoặc không tưởng) đều đồng quy theo cách nào đó; và cùng lúc, cũng là một cuộc negoziazione/thương-lượng (Umberto Eco), để mỗi lần, dù sao, ta vẫn phải cụ thể tìm ra một tương đương, một cách nói “gần như cùng về một điều”, trong một thời đại (xuyên văn hóa) mà có người cho là của “bước ngoặt dịch thuật” như hiện nay.

Đây cũng là nơi thỉnh thoảng tôi ghi lại và chia sẻ một bản nhạc hoặc một bộ phim mà mình quan tâm.

Trong khuôn khổ WordPress.com, nhiều lúc khi chuyển trang ta phải đi đường vòng, mong quý bạn thông cảm.

Vũ Ngọc Thăng (Thích Như Gương)
vungocthang@hotmail.com

Advertisements